FANDOM


欢迎来到閩南方言用語 Wiki编辑

本網站是霧葉千奈的個人網站,爲查詢閩南語土話以及部分少用漢字的閩南語讀法而建。

Bún bóng-tsām sī bū-ia̍p tchian1-nāi-e5 kò-jîn bòng-tsām, ūi tsée-sún bân-nâm-gí tóo-oā í-ki̍p pō͘-hūn tsió-iōng hàn-jī ê tha̍k-huat nî kiàn.

歡迎光臨。

Huan-gîng kong-lîm.

描述主题编辑

您需要对这个Wiki的主题进行简要描述。这样方便其他用户了解这个社区以及进行信息的分享和贡献。

最近活动编辑

 • 新页面 给力
  MistiaLorrelay创建
  新页面: 目录[显示] 读音编辑 给编辑 汉语拼音:gei3台罗:kip7 力编辑 汉语拼音:li4台罗:[xzv] lik8 [xzp] lat8 [qv] liak8 [qp] iat8 释义编辑
 • 新页面
  MistiaLorrelay创建
  新页面: 硬 读音 普通话:ying4 [x]ngī [q]ngǐ [z]ngēe
 • 新页面 一部
  MistiaLorrelay创建
  新页面: 添加视频 添加照片 在这里撰写第一段落。 目录[显示] 二画编辑 亍 chù||thiok7, tu5 兀 ū, ù||gut8 三画编辑 亓 qí||kî2 韦 wei2||(厦泉)uî2 (漳)uí3 丐 kai4||kaì5 廿 nian4||(厦泉)lia'p8...
 • 编辑
  MistiaLorrelay编辑 diff
 • 编辑 𦗒
  MistiaLorrelay编辑 diff
  摘要: 读法:
 • 编辑
  MistiaLorrelay编辑 diff
 • 编辑 丝字爿的汉字
  MistiaLorrelay编辑 diff
 • 新页面 四点底的汉字
  MistiaLorrelay创建
  新页面: 烝(zheng1) tsing1 焘(tao1) [xz]tô [q]tôo 焉 ian1 舃(xi4) [zx]sik7 [q]siak7 煦(xu4) hù _ù 煕(xi1) hi1 罴(pi2) phî 熹(xi1) hi1
 • 新页面 丝字爿的汉字
  MistiaLorrelay创建
  新页面: 目录[显示] 四至六画(糸) 编辑 。 八画以上(糸) 编辑 。 三画 编辑 。 四画 编辑 。 五画 编辑 。 六画 编辑 。 七画 编辑 。 八画 编辑 。 九画 编辑 。 十画 编辑 。 十一画 编辑 。 十二画 编辑 。 十三画以上 编辑...
 • 编辑 车字爿的汉字
  MistiaLorrelay编辑 diff

视频和图片是最好的信息资源。您可以查找视频资源库进行视频的添加,或者直接从您的电脑上进行文件上传。

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。